Denegació d'accés a les nòmines dels treballadors d'una entitat pública