Denegació d'accés a informació relacionada amb el Pla d'ordenació urbanística municipal