Denegació d'accés a informació sobre el reconeixement de compatibilitat de dos treballadors públics