Denegació d'accés a informació sobre un acte de mediació realitzat a l'Ajuntament