Denegació d'accés a informació sobre les percepcions dineràries dels grups polítics del Consell Comarcal