Denegació d'accés a informació sobre els ajuts per a la formació del personal d'una empresa pública