Denegació d'accés a informació relacionada amb el funcionament d'una residencia i centre de dia municipal