Denegació d'accés a informació sobre la campanya del Bonus Consum