Denegació d'accés a una denúncia d'assetjament laboral