Denegació d'accés a informació sobre projectes d'investigació i publicacions de particulars o grups de recerca