Sol·licitud de documentació acreditativa de l'exempció de l'obligació de portar mascareta a les persones usuàries del ferrocarril