Comunicació de dades del Padró municipal d'habitants a administracions d'altres estats