Possibilitat de difondre informació sobre un procés selectiu en el blog informatiu d'un grup municipal