Consulta plantejada per un sindicat en relació amb el dret d’accés dels representants dels treballadors a dades personals d’aquests