Creació d'una base de dades de tercers a partir de les instàncies presentades a l'Ajuntament pels veïns del municipi