Publicació de determinada informació personal al Portal de transparència i al web municipal