Comunicació a una entitat privada de dades dels titulars de les llicències d'obertura dels locals del municipi