Cessió a un sindicat de la denúncia i l'expedient disciplinari relatiu a un policia local