Adequació a la normativa de protecció de dades d'un requeriment tributari en matèria d'habitatge