Adequació del Protocol d'actuació d'un diari oficial a la normativa de protecció de dades de caràcter personal