Obtenció del consentiment per a l'aplicació de descomptes en un servei públic i cessió a altres gestors del servei.