Lliurament a un col·legi professional d'àmbit estatal de documentació del col·legi professional segregat i posteriorment extingit