Difusió d'imatges captades a les instal·lacions esportives municipals