Comunicació de dades per part del Consell Comarcal als ajuntaments de les persones beneficiàries de serveis socials dels respectius municipis