Conservació d'imatges obtingudes pel sistema de videovigilància