Comunicació a l'Ajuntament de dades dels treballadors assignats a la concessió del servei d'abastament d'aigua al municipi