Comunicació de la baixa mèdica d'un lletrat als jutjats i tribunals