Ús de les dades del Padró municipal d'habitants, del Cadastre immobiliari, i d'empreses de subministrament per a la detecció d'habitatges buits