Oposició d'un pacient menor d'edat, de 16 anys, a l'accés a la seva història clínica per part de la seva mare