Desenvolupament d'un model matemàtic per a la prevenció d'epidèmies i pandèmies