Cessió de dades dels alumnes beneficiaris d'una subvenció per a l'adquisició de material escolar