Comunicació per part d'un centre sanitari de determinades patologies dels aspirants a cossos i forces de seguretat