Instal·lació de càmeres a la xarxa viària catalana amb finalitats de protecció civil