Creació d'una base de dades sobre dependència i cronicitat i difusió dels resultats