Aplicació per a les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades

Aplicació Avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades - Instruccions de descàrrega:

Per poder instal·lar l'aplicació per a sistemes operatius Windows 10, cal descarregar els dos arxius comprimits en els enllaços següents:

Un cop descarregats els dos arxius, s'ha de descomprimir el primer arxiu "aipd-Setup-1.0.3.zip.001" i automàticament es descomprimirà el segon arxiu. És important que els dos arxius comprimits estiguin ubicats al mateix lloc.

Per poder instal·lar l'aplicació per a sistemes operatius MAC, cal descarregar els dos arxius comprimits en els enllaços següents:

Un cop descarregats els dos arxius, s'ha de descomprimir el primer arxiu "aipd-1.0.3_mac.zip.001" i automàticament es descomprimirà el segon arxiu. És important que els dos arxius comprimits estiguin ubicats al mateix lloc.

Per poder instal·lar l'aplicació per a sistemes operatius Linux, cal descarregar els dos arxius comprimits en els enllaços següents:

Un cop descarregats els dos arxius, s'ha de descomprimir el primer arxiu "aipd-1.0.31-linux.zip.001" i automàticament es descomprimirà el segon arxiu. És important que els dos arxius comprimits estiguin ubicats al mateix lloc.

Manual usuari Aplicació Avaluació d'Impacte