Convenció per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de dades de caràcter personal