Desatenció del dret de supressió de dades d'antecedents policials.