Desatenció supressió de dades d'antecedents policials.