Desatenció del dret de supressió de les dades d'antecedents policials.