Desatenció del dret d'accés a dades d'antecedents policials.