Desatenció del dret d'accés al seu expedient mèdic.