Notificació d'una resolució que s'adreçava a una tercera persona.