Publicació de la llista d'electors en el marc de les eleccions a membres del comitè d'empresa.