Vulneració de les obligacions del responsable del tractament per no haver efectuat una anàlisi de riscos.