Resolució sancionadora per infracció del principi de minimització de dades. Enviament de dades excessives en relació amb les que s'havia requerit judicialment.