Seguretat de les dades intercanviades en el taulell d'atenció a les persones pacients.