Identificació de les persones interessades en les notificacions per mitjà d'anuncis.