Difusió d'un acte administratiu que identifica amb nom i cognoms i número complet de DNI els membres integrants d'una comissió de selecció, en un taulell d'anuncis ubicat a la via pública.