Procediment d'adjudicació d'habitatges en el què una empresa tracta dades per compte de l'Ajuntament sense haver formalitzat un contracte d'encarregat. Recollida de dades innecessàries.