Accessos indeguts a HC durant el període de temps que estava de baixa mèdica.